• معمولا حسی و شهودی

  • هندسه خوب

  • غیرقابل پیش‌بینی

  • ادراکات آن کل نگر است .قدرت نظم و طبقه بندی ندارد .قدرت درک ریاضیات را ندارد. مهارت مدیریت را بلد نمی باشد. خلاقیت و ذوق هنری دارد.

 • خیلا باف و فلسفی

۲-۸-۱-۱- موانع پرورش ‌نیم‌کره راست

افکاری که مانع رشد و تکامل ‌نیم‌کره راست می‌شوند عبارتند از :

  • من باید همیشه جدی باشم .

  • حق اشتباه کردن ندارم.من باید عاقلانه عمل کنم و گرنه

  • کاری که انجام می دهم باید خوشایند دیگران باشد.

  • اگر از نتیجه ی کاری مطمئن نیستم ، نباید انجام دهم باید همیشه دنبال رو آدمهای موفق باشم و شیوه های عمل آن ها را تقلید کنم.

 • بر این باور باشم که آدم موفق کسی است که در انجام کارها همیشه ساده ترین و کوتاه ترین راه را برود.

۲-۸-۱-۲- راه های تقویت ‌نیم‌کره راست

  • به مسائل به صورت کلی نگاه کنید نه جدی

  • سؤال‌‌های اگر و یا آنگاه را بپرسید و پاسخهای متفاوت پیدا کنید به خود مجال خیال بافی و فکرهای تخیلی بدهید

  • از گردش در طبیعت لذت ببرید و به اصوات و رایحه ها توجه کنید.

  • بازی های فکری داشته باشید

  • یادگیری را همیشه با کشیدن شکل و طرح انجام دهید نقاشی و طراحی را بیاموزید

  • رمان بخوانید و داستان را به مشکل تصویر در ذهن مرور کنید بیشتر نگاه و مشاهده کنید تا اینکه فقط گوش فرا دهید تصویر آرزوهای خود را در آینده ببینید به دنبال ارتباطات بین افراد و اشیا و موضوعات باشید.

  • در رساندن مطلب به دیگران یا درس خواندن از مثال یا دستگاه استفاده کنید.

 • دیگران را دوست بدارید ،احترام بگذارید و تشکر کنید.

۲-۸-۲- ‌نیم‌کره چپ

  • کنترل سمت راست بدن

  • سیستماتیک

  • تفسیر منطقی اطلاعات

  • بخش منطقی و شفاهی مغز

  • مسئول کارهای سخت.

  • چکیده سازی ، ساختاربندی ، نظم و تربیت ، قوانین ، زمان بندی ، ریاضیات ، دسته بندی، منطق، عقلانیت ، استلال استقرایی و….

  • مسئول جزئیات ، دانش، تعاریف، برنامه ریزی ، تعیین اهداف ، علم ، تکنولوژی ، ثبات و پایداری ، فعالیت‌های فیزیکی، توجه به تفاوت‌ها

  • زبان گفتاری و نوشتاری را ترجیح می‌دهد.

  • سعی در کنترل فاکتورهای احساسی دارد.

  • موسیقی سنتی

  • ریاضی خوب

  • دلقک بازی و مسخره بازی را نمی پسندند

   • برای مطالعه نیاز به سکوت و آرامش دارند

  • تنهایی را ترجیح می‌دهند

  • معقول و منطقی

  • مرکز به خاطر سپردن کلمات و اعداد است

 • مرکز حرف زدن و دستور زبان و ترتیب کلمات است. ویژگی مردانه دارد با جزییات سروکار دارد از انتقاد از دیگران هراسان است. پردازش اطلاعات و طبقه بندی را به عهده دارد .عجول است و حوصله ندارد .هرچند را فقط با حرف زدن توضیح می‌دهد و قدرت توضیح مطالب با مثال و شکل را ندارد .قدرت تخیل ندارد استعداد موسیقی و نقاشی ندارد قدرت خلاقیت و کشف ندارد .

۲-۸-۲-۱- موانع پرورش ‌نیم‌کره چپ

داشتن عقاید و باورهای زیر مانع از پرورش ‌نیم‌کره چپ می شود که عبارتند از :

  • نظم داشتن در زندگی به معنا محدودیت است (آزادی یعنی نداشتن چارچوب)

  • ریاضیات و اینگونه دروس خسته کننده و فرد می پندارد به هر زحمتی شده نباید با آن ها روبرو شود.

  • توجه به جزییات ، تلف کردن وقت است.

 • نوشتن مطالب در زمان مطالعه وقت گیر و خسته کننده می‌باشد.

۲-۸-۲-۲- راه های تقویت نیکره چپ

  • جدول حل کنند.

  • کارهای هرروز را با جزییات مشخص یادداشت کنند و برنامه ریزی داشته باشند.

  • زمان مطالعه و درس خواندن خلاصه برداری کنند.

  • سعی کنند هنگام گوش دادن ، مطالب را به حافظه بسپارند.

  • افکار منطقی را تقویت کنند برای انجام کارها آن ها را به مراحل کوچکتر تقسیم کنند و مرحله به مرحله کارها را انجام دهند .

  • مطالعات ریاضیات و فلسفه را جزو برنامه های خود قرار دهند.

  • بازی شطرنج و پازل را تمرین کنند.

  • مهارت‌های مدیریتی را بیاموزند .

  • در طبیعت برای لذت بردن بیشتر از حس شنوایی استفاده کنند.

 • سخنوری و کنفرانس دادن را تمرین کنند.

بدلایل زیر نمی توان کارکرد هر ‌نیم‌کره مغز را به صورت جداگانه و بدون ارتباط با یکدیگر در نظر گرفت.

  1. عدم تقارن ‌نیم‌کره ها مطلق نیست بلکه یک امر درجه ای است.

  1. نواحی مختلفی در مغز است که باید فعالیتشان درهم ادغام شود.

  1. هیچ دلیلی دیگری در دست نیست که چرا مغز اینگونه باید تکامل یافته باشد.

 1. فراموش نکنیم که انسان دارای یک مغز با شکوه دو قسمتی است که هر یک ازآنها فعالیت تخصصی خود را دارند .

۲- ۹ – روش پردازش اطلاعات در هر دو ‌نیم‌کره

‌نیم‌کره چپ معمولا از پردازش سریالی به معنی عنصر به عنصر در هر لحظه استفاده می‌کند و ‌نیم‌کره راست از پردازش مغزمان و بر اساس متشابه استفاده می‌کند.‌بنابرین‏ می‌توانیم بگوییم که نوع پردازش ‌نیم‌کره چپ برای فعالیت‌های که از نظر زمانی سازماندهی شده اند مانند زبان مناسب تر است و نوع پردازش ‌نیم‌کره راست برای ادراک فضایی مناسب تر است.

واضح است که اطلاعات فقط توسط یک ‌نیم‌کره پردازش نمی شود .برای مثال اطلاعات ریاضی فقط به ‌نیم‌کره چپ مربوط نمی گردد .پاتریسا دیوید سون[۱۴] نشان دادکه دو نوع سبک ادراک مسائل برای ریاضی وجود دارد .یکی اساس سریالی است و دیگری بر اساس شناسایی ساختارها استوار است.موسیقی شاید بهترین مثال برای نشان دادن عملکرد مغز است . زیرا ظاهراً این موسیقی نیست که محل پردازش خود را معین می‌کند بلکه این شنونده است که طریق پردازش را معین می‌کند اگر یک شنونده مبتدی به موسیقی گوش کند تحلیل به صورت ملودی توسط ‌نیم‌کره راست انجام می‌گیرد و ‌بنابرین‏ تحلیل به صورت نت های موسیقی به وسیله ‌نیم‌کره چپ انجام می شود .به عبارت دیگر مبتدی موسیقی را به شکل عممومی و متخصصین بیشتر باید تحلیلی به موسیقی گوش می‌دهد(قاسم زاده ،۱۳۸۵).

۲-۱۰- روش سفر تصویری

روش تصویری به معنی تصویر سازی ذهنی است

با این روش می توان اطلاعاتی که به صورت تکلمی ارائه شده اند را به اطلاعات تصویری تبدیل کرد.این تبدیل باعث درک بهتر اطلاعات توسط یادگیرنده گردد. مضافا اینکه این روش دسترسی یادگیرنده را به مخزن تصاویر که توسط ‌نیم‌کره راست مدیریت می‌گردد.امکان پذیر می‌سازد و خلاقیت آن ها را افزایش می‌دهند(همان منبع).

نحوه شکل گیری اندیشه‌های جدید مغز انسان از دو ‌نیم‌کره چپ و راست تشکیل شده است که هر کدام مهارت‌ها و فعالیت‌های فکری خاصی را بر عهده دارند برخی از مهارت‌های تفکیک شده در هر ‌نیم‌کره مغز انسان در جدول زیر آمده است

‌نیم‌کره سمت چپ _عملگرا

‌نیم‌کره راست_جادویی

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...